Dr. Pálinkás Éva

Dr. Pálinkás Éva vagyok, Kecskeméten születtem. Tanulmányaimat is szülővárosomban kezdtem, a Bányai Júlia 8 osztályos Gimnáziumban érettségiztem 2001-ben. Kislánykori vágyam volt, hogy orvos lehessek, hogy gyógyíthassak. Ebben nagy szerepet játszott Testvéremnek bölcsőhalála.

2007-ben a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán szereztem meg orvosi diplomám, summa cum laude minősítéssel, majd meghívást kaptam Vécsei László Professzor Úrtól a Szegedi Neurológiai Klinikára. Ott töltöttem rezidensi éveimet, majd a szívem mégiscsak haza húzott a szülővárosomba, és szakorvosjelöltként 2009-től a Kecskemét Megyei Kórház Neurológiai Osztályán kezdtem el dolgozni. Neurológiai szakvizsgámat 2012-ben szereztem kiváló minősítéssel. 2017-ben adjunktusi kinevezést kaptam. Már rezidensként érdekelt a fejfájás, szabadidőmben ezen a területen kezdtem el kutatni, több közös munka , cikk született a Szegedi Élettan Intézettel, Neurológiai Klinikával. Résztvettem itthoni és külföldön szervezett algológiai képzéseken is. További érdeklődési köröm a vascularis neurológia, és a neurosonológia. Gyógyító munkám során célom az, hogy ne csak a testet gyógyítsam, hanem a hozzám forduló beteg lelkét is.

„ A tudomány olyan varázslat, amely működik”.